Adli Bilimler Laboratuvarı

İmza-Yazı-Sahte Belge ve Tahrifat İnceleme İmza İnceleme Kriminal İnceleme Tahrifat İnceleme Sahte Belge İnceleme Çek, Senet, Bono, Sözleşme vb. İnceleme Sahte Belge İncelemeleri Ses İnceleme ve Raporlama Ses İnceleme Kriminal İnceleme Ses Karşılaştırma Ses İyileştirme Ses Analizi Sesten Şahıs Tespiti Görüntü İnceleme ve Raporlama Görüntü İnceleme Kriminal İnceleme Görüntü Karşılaştırma Görüntü İyileştirme Görüntü Analizi Şahıs Tespiti Trafik Kazası Hasar ve Kusur Tespiti Trafik Kazası İnceleme Hasar Tespiti Kusur Tespiti Araç Değer Kaybı Tespiti Araç KM Tespiti Adli Bilişim İnceleme HTS İncelemeleri Kriminal İnceleme Bilgisayar İnceleme Cep Telefonu İnceleme Veri Kurtarma Sosyal Medya İncelemeleri Finans Hukuku Finansal İncelemeler Şirket Değerlemesi Konkordato veya İflas Muhasebe ve Denetim Süreçleri Vergi ve Sigorta Uyuşmazlıkları Mali Suçlar Dolandırıcılık Vergi Suçları Finans Piyasalarındaki Suçlar Kayıt Dışı Ticaret ve Para Transferleri Kalpazanlık, Kaçakçılık, Yolsuzluk Veri Kurtarma Harddisk Veri Kurtarma SSD Veri Kurtarma Telefon Veri Kurtarma Cep Telefonu İnceleme Veri Kurtarma Silinen Verileri Kurtarma

Hakkımızda

ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite edilen laboratuvarımızla tarafımıza tevdi edilen konularda alanlarında uzman kadromuzla çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda bilimsel gerçeklere dayalı özel bilirkişi raporu ve uzman görüşü hazırlayarak hizmet vermekteyiz.

DEVAMINI OKU
HİZMETLERİMİZ

MAKALELER

Bu sorunun cevabını merak edenler için bu yazıda bu iki alanın tanımını, amaçlarını, yöntemlerini ve uygulama alanlarını karşılaştıracağım. Grafoloji, el yazısının kişilik özelliklerini yansıttığı varsayımına dayanan bir bilim dalıdır. Grafologlar, el yazısının şekli, boyutu, eğimi, basıncı, hızı, ritmi, aralığı ve...
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından verilen 19.04.2016 tarih, 2015/33905 Esas ve 2016/11629 Sayılı Kararında özetle; Alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığı, örnek 10 ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yasal 5 günlük süre...
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından verilen 21.06.2012 tarih, 2012/12216 Esas ve 2012/16247 Sayılı Kararında özetle; Davacı, davalıya borç para verdiğini, karşılığında bono aldığını, bononun ödenmemesi üzerine başlattığı kambiyo takibinin iptal edildiğini ileri sürerek 25.000 TL alacağının reeskont faizi ile ödetilmesine...
Bir hukuksal ihtilafın çözümünde hukuk bilgisine dayanılarak çözümleme olaya uygulanacak hukuk kuralını bulma yetkisi ve görevi hakime aittir. Anayasa, yargı yetkisinin bağımsız mahkemelere ait olduğunu belirtmiştir. Ancak, hakimin bir hukuksal ihtilafın hukuk bilgisine dayanılarak çözülebilmesi, yani olaya hangi hukuk kuralının...
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tarafından verilen 30.05.2016 tarih, 2016/14099 Esas ve 2016/15302 Sayılı Kararında özetle; Davacı vekili, davalı … Bakanlığının 02.10.2014 tarih ve 17912 sayılı dava konusu yetki tespiti yazısı ile 20.03.2013 başvuru tarihi itibariyle toplam işçi sayısının 291 olduğu,...
Mesaj Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?