Adli Bilimler Laboratuvarı

İmza-Yazı-Sahte Belge ve Tahrifat İnceleme İmza İnceleme Kriminal İnceleme Tahrifat İnceleme Sahte Belge İnceleme Çek, Senet, Bono, Sözleşme vb. İnceleme Sahte Belge İncelemeleri Ses İnceleme ve Raporlama Ses İnceleme Kriminal İnceleme Ses Karşılaştırma Ses İyileştirme Ses Analizi Sesten Şahıs Tespiti Görüntü İnceleme ve Raporlama Görüntü İnceleme Kriminal İnceleme Görüntü Karşılaştırma Görüntü İyileştirme Görüntü Analizi Şahıs Tespiti Trafik Kazası Hasar ve Kusur Tespiti Trafik Kazası İnceleme Hasar Tespiti Kusur Tespiti Araç Değer Kaybı Tespiti Araç KM Tespiti Adli Bilişim İnceleme HTS İncelemeleri Kriminal İnceleme Bilgisayar İnceleme Cep Telefonu İnceleme Veri Kurtarma Sosyal Medya İncelemeleri Finans Hukuku Finansal İncelemeler Şirket Değerlemesi Konkordato veya İflas Muhasebe ve Denetim Süreçleri Vergi ve Sigorta Uyuşmazlıkları Mali Suçlar Dolandırıcılık Vergi Suçları Finans Piyasalarındaki Suçlar Kayıt Dışı Ticaret ve Para Transferleri Kalpazanlık, Kaçakçılık, Yolsuzluk Veri Kurtarma Harddisk Veri Kurtarma SSD Veri Kurtarma Telefon Veri Kurtarma Cep Telefonu İnceleme Veri Kurtarma Silinen Verileri Kurtarma

Hakkımızda

ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite edilen laboratuvarımızla tarafımıza tevdi edilen konularda alanlarında uzman kadromuzla çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda bilimsel gerçeklere dayalı özel bilirkişi raporu ve uzman görüşü hazırlayarak hizmet vermekteyiz.

DEVAMINI OKU
HİZMETLERİMİZ

MAKALELER

İmza, yer aldığı metnin metni imzalayan tarafından bilinip onaylandığını gösteren resmi bir belgedir. Metni imzalayan metnin doğuracağı hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılır ve kişinin alacak, borç veya taahhüt altına girmesini belirten resmi işlemdir. Nasıl ki DNA vb. biyometrik veriler bireylerin...
“Uzman Görüşü” açılmış bir dava veya hukuki uyuşmazlıkta, özel ve teknik bilgiye ihtiyaç duyulan hallerde alanında uzman kişilere hazırlatılarak dava dosyasına sunulan bilimsel bir rapordur. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’na göre “Uzman Görüşü” adli...
Kriminal İnceleme Nedir? Kriminal inceleme, suça ilişkin delillerin incelenmesi, analiz yapılması ve değerlendirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Meydana gelen olaylar üzerinde yapılan kriminal inceleme sonucunda,  suça konu unsurlara ait delillerin tespit edilmesi ve suça konu olayın aydınlatılması sağlanmaktadır. Kriminal inceleme, alanında uzman...
HTS analiz raporu, GSM operatörüne ait trafik kayıtlarının diğer bir ifadeyle baz istasyonu kayıtlarının incelenmesidir. HTS kayıtlarında arama bilgisi (arayan, aranan, arama zamanı, arama süresi, arama noktası ve sinyal alınan baz istasyonları), ile mesajlaşmanın ne zaman ve kimler aracılığı ile...
Grafoloji adı altında yer alan yazı ve imza incelemesi, var olan imza ve yazının bir kişiye ait olup olmadığını araştıran bir bilim dalıdır. Mahkemeye intikal eden bütün olaylarda yazı ve imza incelemesi, yetkili grafoloji uzmanı tarafından yapılmaktadır. Yargıtay’ın da ısrarla...
Mesaj Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?