özel bilirkişi raporu

Özel Bilirkişi Raporu Mahkemeyi Etkiler mi?

Bir hukuksal ihtilafın çözümünde hukuk bilgisine dayanılarak çözümleme olaya uygulanacak hukuk kuralını bulma yetkisi ve görevi hakime aittir. Anayasa, yargı yetkisinin bağımsız mahkemelere ait olduğunu belirtmiştir. Ancak, hakimin bir hukuksal ihtilafın hukuk bilgisine dayanılarak çözülebilmesi, yani olaya hangi hukuk kuralının uygulanabileceğini anlayabilmesi için, uyuşmazlık konusu olayın niteliğinin ortaya konulması hakkında uzmanlık gerektiren özel veya teknik bazı bilgilere gereksinim duyulmaktadır. Bu ihtiyaçlar nedeniyle bunları dikkate alan yasa koyucular yargıca, teknik veya özel bilgiyi gerektiren hususlarda bilirkişiye müracaat yetkisi vermektedir.

Bilirkişi, görüşüne başvurulan husus hakkında, özel ve teknik bilgisine dayanılarak inceleme yapar ve vardığı sonuçları mahkemeye bildirmektedir. Başka bir ifade ile bilirkişi sahip olduğu uzmanlık alanı ile mahkemeye yardımcı olmaktadır. Bilirkişi incelemesinde dava ile ilgili olarak çözümü hakimler tarafından bilinmeyen özel ve teknik bilgisinin gerekli olduğu durumlarda müracaat edilmektedir.   Başka bir ifade ile,  hakimin teknik ve özel bilgisinin yeterli olmadığı hallerde, bilirkişi, yargıca yardımcı olmaktadır.

Bilirkişi raporu, takdiri deliller arasında sayılmış olup, mahkeme hakimi, bilirkişi raporu ile bağlı değildir. Dava dosyasındaki diğer deliller gibi bilirkişi raporunun takdiri de mahkemenin takdirine bırakılmıştır. Ancak hakimler, çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişiye başvurdukları için genellikle kararlarını da bilirkişi raporlarına dayandırmaktadır.

Özel bilirkişi raporu (Uzman Görüşü) bir davada, çözümü hakim tarafından bilinmeyen özel ve teknik bilgi gerektiren hallerde uzman görüşüne başvurulan bilirkişi tarafından adli makama sunulan rapor demektir.

Son yıllarda meydana gelen gelişmeler ışığında özel bilirkişi raporu olarak bilinen uzman görüşü yaygınlaşmaya başlayan bir uygulama haline geldi. HMK 293 ve CMK 67/6 maddelerinde belirtildiği üzere taraflar gerekli gördükleri hallerde savcılık ve mahkeme makamına verilmek üzere özel bilirkişi tarafından hazırlanan uzman görüşü raporu sayesinde iddia veya savunmalarını ispat edebilme imkanına kavuşmuştur.

Aşağıdaki Durumlarda Size Yardımcı Olabiliriz!

Belge İncelemeleri

 • Çek, senet, bono, sözleşme vb. dolandırıcılıklarında imza incelemesi
 • Kıymetli evrak incelemeleri,
 • Tahrifat, eklenti / silinti inceleme
 • Tapu davalarında PDF tapu imza incelenmesi,
 • Parmak izi inceleme

Bilişim incelemeleri

 • Boşanma davalarında WhatsApp mesajlarının incelenmesi,
 • Cinayet davalarında kamera kaydı incelenmesi,
 • HARDDİSK, USB, CD/DVD, Video Kamera, Tablet incelenmesi,
 • Adli vakalarda bilgisayarın incelenmesi,
 • Aldatma ve Boşanma davalarında HTS baz istasyonu analizi,
 • Görüntü ve ses inceleme
 • Görüntü ve ses iyileştirme
 • Görüntü ve seslerin metin haline getirilmesi
 • Veri Kurtarma (cep telefonu, tablet, bilgisayar, kamera görüntüleri vb. verilerin kurtarılması)

Trafik kazası incelemeleri

 • Hasar ve kusur tespiti
 • Plaka tespiti,
 • Görüntü netleştirme
 • Araç KM tespiti
 • Araç değer kaybı tespiti

Diğer İncelemeler

 • Cinsel suçlarla ilgili davalar,
 • Balistik inceleme (cinayet, yaralama, silah, mermi vb.)
 • Mali incelemeler (Dolandırıcılık, vergi suçları, banka hesap hareketi inceleme vb.)
 • Olay yeri inceleme

Similar Posts