finans-hukuku

Finans Hukuku

Şahıs veya şirketlerin para, sermaye, yatırım araçları (hisse senedi, tahvil, mevduat, fon, altın, kripto paralar, arsa, emlak, gayrı menkul) ile ifade edilen iş ve işlemleri finansal işlemlerdir. Finansal işlemler sonucunda doğan çeşitli hukuki uyuşmazlıklar çoğunlukla ceza hukukunda düzenlenen suç kapsamı dışında özel hukuk altında düzenlenen mevzuat hükümlerince finansal hukuk olarak ifade edilir.

Hemen her hukuk uyuşmazlığında maddi veya manevi kayıplara ilişkin iddialar mutlaka finansal olarak talep edilecek ve bir tür tazminat ya da yerine geri koyma söz konusu olacaktır. İşte bu talebin değerlendirilmesi genel hukuk bilgisi ile hâkim, savcı veya avukat taraflarınca mümkün olmayıp çözümü özel uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Bu gibi hallerde bilimsel görüş veya uzman görüşü hukuki uyuşmazlıkların çözümünde çok hassas bir noktadadır.

Finansal hukuk konularına aşağıdaki maddeler örnek olarak sunulabilir:

  1. Para ve sermaye piyasaları yatırım araçları (hisse senedi, tahvil, forex vb.),
  2. Girişimcilik (sermaye, ortaklık, yatırımcı ilişkileri, finansman, sözleşme),
  3. Şirket değerlemesi,
  4. Konkordato veya iflas (proje danışmanlığı),
  5. Borsa İstanbul halka arz ve yatırımcı hakları,
  6. Muhasebe ve denetim süreçleri,
  7. Teşvik, hibe, kredi, finansman süreçleri,
  8. Vergi ve sigorta uyuşmazlıkları,
  9. Tahsili gecikmiş veya batık alacaklara ilişkin icra takipleri,

Similar Posts