Adli Bilimler Laboratuvarı
Bize Yazın!
Talep Formu

Grafoloji imza incelemesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından verilen 18.06.2015 tarih, 2015/7626 Esas ve 2015/17090 Sayılı Kararında; Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, borçluya örnek (10) numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine, borçlunun İİK’nun 168/4. maddesinde...
Mesaj Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?