YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi tarafından verilen 11.12.2019 tarih, 2018/2584 Esas ve 2019/5517 Sayılı Kararında özetle; Davacı vekili, davalılardan … ile davacı arasında imzalanan sözleşmelere istinaden yapılıp teslim edilen villanın tapu devrinin gerçekleştirilmesi için davalı …’a icra takibine konu senedin verildiğini, senet bedeli ödendiği halde villanın tapu devri gerçekleştirilmediğinden senedin bedelsiz kaldığını, davacının bu miktarda bir…

YARGITAY KARARI – Adli Belge İnceleme

YARGITAY KARARI – Adli Belge İnceleme

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından verilen 13.06.2013 tarih, 2013/12738 Esas ve 2013/22224 Sayılı Kararında özetle; Alacaklı tarafından bir adet  bono ve iki adet çeke dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe karşı borçlular, imzaların şirket yetkililerine ait olmadığını ileri sürerek imza itirazında bulunmuşlardır. Mahkemece grafoloji dalında uzman bilirkişiden alınan 26.07.2010 tarihli raporda…