KAZIMA – SİLME YÖNTEMİYLE YAPILAN SAHTECİLİKLER

Silme-Kazıma Yoluyla Yapılan Kısmi Sahtecilik

Belgeler üzerinde yapılan sahtekarlıklardan biri de silme-kazıma yoluyla yapılan kısmi sahtekarlıktır. Bu sahtekarlık yönteminde, belge üzerindeki mevcut kayıtlar, kimyasal beyazlatıcılar kullanılarak veya mekanik yöntemlerle silinerek yerine sahte kayıtlar yazılabilir.

Mekanik Yöntemler

Mekanik yöntemlerle silme, farklı silgiler kullanılarak veya kazıntı suretiyle yapılabilir. Silme işleminde kullanılan silgi, silinen yazının kalınlığına ve türüne göre değişiklik gösterir. İnce yazılar için yumuşak silgiler, kalın yazılar için ise sert silgiler kullanılır. Kazıntı yoluyla silme işleminde ise keskin bir cisim (jilet, toplu iğne, sivri uçlu bir cisim vb.) kullanılarak kâğıttaki yazılar kazınır. Mekanik yöntemlerle yapılan silme işlemi, kâğıt liflerinde zedelenmeye neden olur. Düşük güçlü büyütme altında yapılan mikroskobik inceleme, bu zedelenmeleri ve silgi kalıntılarının izlerini mutlaka gösterir. Bu gibi silintilerin olduğu bazı durumlarda, silinmiş yazının ışık kaynakları yardımıyla okunabilmesi mümkün olabilmektedir.

Kimyasal yöntemlerle silme işleminde, belge üzerindeki kayıtlar, kimyasal beyazlatıcılar kullanılarak silinir. Bu yöntemde kullanılan kimyasallar, kâğıt üzerindeki yazıların pigmentlerini çözerek silinmesini sağlar.

Kimyasal yöntemlerle yapılan silme işlemi, kâğıt üzerinde kalıcı hasarlara neden olabilir. Bu hasarlar, kâğıt renginde ve dokusundaki değişikliklerden anlaşılabilir. Ayrıca, kimyasal yöntemlerle silinen yazılar, mor ötesi ve kırmızı ötesi ışık kaynakları yardımıyla tespit edilebilir. Silme-kazıma yoluyla yapılan kısmi sahtekarlık, uzman bir bilirkişi tarafından tespit edilebilir. Bilirkişi, mikroskobik inceleme, ışık kaynakları ve kimyasal analiz yöntemlerini kullanarak sahteliği tespit eder. Silme-kazıma yoluyla yapılan kısmi sahtekarlık, belge üzerinde yapılan yaygın sahtekarlık yöntemlerinden biridir. Bu sahtekarlık yönteminin tespiti, uzman bir bilirkişi tarafından yapılabilir.

Similar Posts