BELGE İNCELEMELERİNDE YAZI VE İMZA ÖRNEKLERİNİN ÖNEMİ

İmza örnekleri, adli belge incelemelerinde önemli bir yere sahiptir. İmzanın sahte olup olmadığı, imzanın sahibi tarafından atılmış olup olmadığı gibi soruların cevabını bulmak için imza örnekleri kullanılır.

İmza örnekleri alınırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Örnek alınacak kişi, rahat olmalı, heyecanının geçmesi beklenmelidir.
 • Örnek alınacak kişi, kimlik tespiti yapılarak ve tutanak tutularak belirlenmelidir.
 • İnceleme konusu belge ile alınan örneklerin birbirine uygun olabilmesi ve imza değiştirmeye engel olabilmek için, örneklerin bilirkişi gözetiminde alınması gereklidir.
 • İnceleme konusu imzanın meydana getirilmesinde kullanılan malzemelerin (kalem, mürekkep, kağıt) aynısı, örnek imzaların attırılmasında da kullanılmalıdır.
 • İmzanın atıldığı alanın boyutu imzayı da etkileyeceğinden, orijinal belgedeki alana uygun alanda imza atılması sağlanmalıdır. Bunun için boş kağıtlara bu ebatta yerler çizilmeli ve buraya imza atması istenmelidir.
 • İmzalar yavaş ve hızlı olmak üzere iki şekilde alınmalıdır.
 • İmza değiştirme gayretinden şüphe edilirse, şüphe giderilinceye kadar örnek alımı tekrarlanmalıdır.
 • Taklit olduğu iddia olunan imzalar, şüpheli şahısların önüne konularak taklit imzaların aynısını atmaları istenmemelidir. Şüpheli, suç konusu imzaya bağlı kalmayıp kendi imzasını atmalıdır.
 • İmza örnekleri, oturarak ve ayakta olmak üzere sağ ve sol elle alınmalı ve bu şekilde en az 4 sayfa olmalı ve her sayfaya yaklaşık 15-20 imza olmak üzere toplamda yaklaşık 70-80 imza alınmalıdır.
 • Her pozisyon ve el değişikliğinde imzalı kağıt kaldırılmalı ve aradan belirli bir süre (5-10 dakika) geçtikten sonra yeni bir boş kağıt verilmelidir. Bu şekilde, istemli değiştirmelerin önüne geçilebilir.
 • Örneklerin alındığı sayfalarda, örneği veren kişinin el yazısıyla, adı ve soyadı ile “bu imzalar tarafımdan sağ/sol elimle, oturarak/ayakta atılmıştır” benzeri bir ibare yazılmalıdır.
 • İnceleme konusu imza harflerden meydana geliyor ise, şüphelilerden, imza örnekleri yanında ayrıca el yazısı örnekleri de alınmalıdır.
 • Çeklerde bulunan imzaların incelenmesinde, çekteki yazıların da inceleme amacıyla örnek alımına dahil edilmesi uygun olacaktır.

Bu hususlara dikkat edilerek

Similar Posts