seyir, sürat, istikamet, baskı hızı, imza inceleme kriterleri,

İMZA İNCELEME KRİTERLERİ

İMZA İNCELEME KRİTERLERİ

Belge İncelemelerinde imza ve yazı incelemesi ile ilgili uluslar arası kabul görmüş yazı ve imzada yedi temel ve karakteristik bulgu üzerinde durulmaktadır.

1-Yönü: İmzanın yazıldığı yönü, imza sahibinin psikolojik ve fizyolojik durumunu yansıtabilir. Örneğin, imzanın sağa doğru eğimli olması, imza sahibinin dışa dönük ve sosyal bir kişiliğe sahip olduğunu gösterebilir. İmzanın sola doğru eğimli olması ise, imza sahibinin içe dönük ve içine kapanık bir kişiliğe sahip olduğunu gösterebilir.

2-Boyutu: İmzanın boyutu, imza sahibinin özgüveninin ve benlik saygısının bir göstergesi olabilir. Örneğin, büyük boyutlu bir imza, imza sahibinin kendine güvenen ve kendini beğenmiş bir kişiliğe sahip olduğunu gösterebilir. Küçük boyutlu bir imza ise, imza sahibinin kendine güvensiz ve çekingen bir kişiliğe sahip olduğunu gösterebilir.

3-İşleklik derecesi: İmzanın işleklik derecesi, imza sahibinin zekasının ve el becerilerinin bir göstergesi olabilir. Örneğin, işlek bir imza, imza sahibinin zeki ve el becerisi gelişmiş bir kişiliğe sahip olduğunu gösterebilir. İşlevsiz bir imza ise, imza sahibinin zeka düzeyinin düşük veya el becerilerinin zayıf olduğunu gösterebilir.

4-Düzenlenmesi (tertip-istif): İmzanın düzenlenmesi, imza sahibinin organizasyon becerilerinin ve dikkatinin bir göstergesi olabilir. Örneğin, düzenli bir imza, imza sahibinin organize ve dikkatli bir kişiliğe sahip olduğunu gösterebilir. Düzensiz bir imza ise, imza sahibinin organize ve dikkatsiz bir kişiliğe sahip olduğunu gösterebilir.

5-Süreklilik derecesi (seyri): İmzanın süreklilik derecesi, imza sahibinin kararlılığının ve konsantrasyonunun bir göstergesi olabilir. Örneğin, sürekli bir imza, imza sahibinin kararlı ve konsantre bir kişiliğe sahip olduğunu gösterebilir. Kesikli bir imza ise, imza sahibinin kararsız ve dikkati kolay dağılan bir kişiliğe sahip olduğunu gösterebilir.

6-Hızı: İmzanın hızı, imza sahibinin heyecan düzeyinin ve enerjisinin bir göstergesi olabilir. Örneğin, hızlı bir imza, imza sahibinin heyecanlı ve enerjik bir kişiliğe sahip olduğunu gösterebilir. Yavaş bir imza ise, imza sahibinin sakin ve enerjisi düşük bir kişiliğe sahip olduğunu gösterebilir.

7-Baskı derecesi (tazyik): İmzanın baskı derecesi, imza sahibinin karakterinin ve duygusal durumunun bir göstergesi olabilir. Örneğin, güçlü bir baskı ile yazılmış bir imza, imza sahibinin güçlü ve kararlı bir karaktere sahip olduğunu gösterebilir. Zayıf bir baskı ile yazılmış bir imza ise, imza sahibinin zayıf ve kararsız bir karaktere sahip olduğunu gösterebilir. İmza incelemesinde, kişinin psikolojik ve fizyolojik durumunu, karakteri ve duygusal durumu atılan / yazılan imza ve yazıyı etkilediği gibi yazı ve imza üzerinden kişinin kişilik özelliklerini değerlendirmekte mümkündür

Similar Posts