İMZA YAZI İNCELEMELERİ

Grafolojik İşaretlerin Tanımlanması

Adli grafolojinin ilk amacı, bir bireyi diğer herhangi bir bireyden tanımlamak ve ayırt etmektir. Bu amaca ulaşmak için, bir el yazısında bulunan farklı grafolojik işaretlerin tanımlanması ve birleştirilmesinden başlanır.

Grafik işaretler, bir el yazısının bireysel özelliklerini gösteren unsurlardır. Bu işaretler, el yazısının boyutu, şekli, yönü, basıncı, hızı ve diğer özellikleri gibi çeşitli faktörleri içerebilir.

Adli grafolojide, grafik işaretler üç ana kategoriye ayrılır:

Temel işaretler: Bu işaretler, tüm el yazılarında bulunan ve bireysel olmayan işaretlerdir. Örneğin, büyük ve küçük harflerin boyutu ve şekli temel işaretlerdir.

Kişiselleştirme işaretleri: Bu işaretler, bireysel yazarın alışkanlıklarını ve tercihlerini yansıtan işaretlerdir. Örneğin, harflerin eğilimi, bağlantı şekilleri ve yazım hataları kişiselleştirme işaretleridir.

Değişik işaretler: Bu işaretler, yazarın durumuna veya duygularına bağlı olarak değişen işaretlerdir. Örneğin, yorgun veya heyecanlıyken yazılan el yazısı, normalde yazılan el yazısından farklı olabilir.

Kişiselleştirme Özelliklerinin İncelenmesi

Her el yazısı parçasında, yazma davranışında bireysel yaratıcı çizimi oluşturan bir dizi grafiksel özelliği belirlemek her zaman mümkündür. Bu kişiselleştirme özellikleri, örneğin:

Alışkanlık: Rastgele veya tesadüfi olan, tanımlamaya yardımcı olmayan özelliklerdir. Zayıf veya mütevazı görünürlük: İlk başta karşılaştırılabilir olmayan ayrıntılarla ilgili özelliklerdir.

Basit olmayan kendiliğinden yürütme: Yeniden üretilmesi zor olan özelliklerdir.

Bu kişiselleştirme özellikleri, karşılaştırmada belirleyici hale gelebilir. Örneğin, bir el yazısında bulunan bir alışkanlık, başka hiçbir el yazısında bulunmayan bir kişiselleştirme özelliğiyse, bu el yazısının tanımlanmasında önemli bir rol oynayabilir.

Grafik öğelerin seçimi

Adli grafolojide, karşılaştırma aşamasında, yazarın bilinçli titizliği nedeniyle daha az önemli morfolojik yönler yerine, daha doğrudan yazı hareketinin işlevsel otomatizmine bağlı olan grafik öğeleri tercih edilir.

Bu, yazarın bilinçli olarak kontrol edemediği ve bu nedenle daha az değişken olan grafik öğelerin, karşılaştırma için daha güvenilir olduğu anlamına gelir.

Ortak grafiksel açıklamalar ve benzersiz ayrıntılar

Adli grafolojide, birçok el yazısının paylaştığı ve bu nedenle karşılaştırma için önemli olarak kabul edilemeyen ortak grafiksel açıklamalar ile zayıf görünürlük ile karakterize edilen ve en azından orijinal, sabit olan benzersiz ayrıntılar arasındaki niteliksel farklılığın altını çizilir. Bu, benzersiz ayrıntıların, bir el yazısını tanımlamak için daha önemli olduğu anlamına gelir.

Sonuç olarak; Adli grafoloji, bir bireyi diğer herhangi bir bireyden tanımlamak için kullanılan bir tekniktir. Bu teknik, bir el yazısında bulunan grafik işaretlerin tanımlanması ve karşılaştırılması üzerine kuruludur. Grafik işaretler, bir el yazısının bireysel özelliklerini gösteren unsurlardır. Bu işaretler, temel işaretler, kişiselleştirme işaretleri ve değişken işaretler olmak üzere üç ana kategoriye ayrılır.

Adli grafolojide, karşılaştırma aşamasında, yazarın bilinçli titizliği nedeniyle daha az önemli morfolojik yönler yerine, daha doğrudan yazı hareketinin işlevsel otomatizmine bağlı olan grafik öğeleri tercih edilir.

Bu, yazarın bilinçli olarak kontrol edemediği ve bu nedenle daha az değişken olan grafik öğelerin, karşılaştırma için daha güvenilir olduğu anlamına gelir.

Adli grafolojide, birçok el yazısının paylaştığı ve bu nedenle karşılaştırma için önemli olarak kabul edilemeyen ortak grafiksel açıklamalar ile zayıf görünürlük ile karakterize edilen ve en azından orijinal, sabit olan benzersiz ayrıntılar arasındaki niteliksel farklılığın altını çizilir. Bu, benzersiz ayrıntıların, bir el yazısını tanımlamak için daha önemli olduğu anlamına gelir.

Similar Posts