YARGITAY KARARI – ADLİ BELGE İNCELEME

İmza Nakli:

Bu yöntemde imza, bulunduğu yerden başka bir yere nakledilmektedir. Bu yöntem, pul nakli ile olabileceği gibi, fotokopi, fotoğraf, tarayıcı ve bilgisayar gibi vasıtalar kullanmak suretiyle de yapılabilir.

Pul nakli yönteminde, pul üzerindeki gerçek bir imza, bulunduğu yerden çıkartılarak başka bir belgeye yapıştırılmaktadır. İmzanın tamamı pulun üzerinde olabileceği gibi, bir kısmı kağıt üzerinde de olabilir. Kağıt üzerinde kalan bölüm, pulun yeni yapıştırıldığı belge üzerinde tamamlanır. Yerinden çıkartılan pulu yeniden yapıştırmak için yapıştırıcı kullanılır.

Pul nakli yönteminde tespit edilebilen bulgular şunlardır:

-Öncelikle pulun yeniden yapıştırılması sırasında sürülen yapıştırıcının tespiti mümkündür. Ultraviyole ışınları kullanılarak yapıştırıcılar arasındaki fark anlaşılır.

-Pul ile birlikte önceki belgeden gelen kağıt, mürekkep, kir gibi kalıntıların tespiti mümkündür.

-Birbirlerinden koparılmadan yapıştırılan iki pul arasındaki dantel (perforaj) boşlukları incelendiğinde, buraya denk gelen imza parçasının, sökülen kağıt üzerinde kaldığı anlaşılır.

-Nakledilen pulun üzerinden kağıda doğru devam etmesi gereken imzanın tamamlanması halinde, iki farklı kalem ve mürekkebe ait farklılıklar tespit edilebilir.

-İmzanın atıldığı sırada meydana gelen baskı izinin incelemesi yapılır. Pul üzerindeki kalem baskı izi (fulaj) orijinal belgede kalmış olacağından, pulun nakledildiği belgede bu izi bulmak mümkün değildir.

İmza naklinin diğer bir çeşidi de, fotokopi, fotoğraf, bilgisayar gibi vasıtalarla imzanın naklidir. Bu yöntemde imzanın ölçüsü de değiştirilebilmektedir. Gerçek imza ile sahte imza birbirinin aynısı olacağından, nakledilen gerçek imzanın bulunması halinde, sahteciliği tespit etmek mümkündür. Islak olmayan bir imza incelemesinde, nakil imza olasılığı dikkate alınmalıdır. İmza sahteciliklerinin tamamını tespit etmek mümkün değildir. Çünkü, imza incelemelerinde, özellikle dikkate alınan, gerçek imzaların değişmeyen grafik unsurlarıdır.

Similar Posts