BAKARAK – SERBEST TAKLİT

Bakarak Taklit

Bakarak taklit, sahte imzanın gerçek bir imzaya bakılarak yapılmasıdır. Bu yöntemde, sahte imzayı atan kişi, gerçek imzayı örnek alarak, her harf ve gramayı ayrı ayrı taklit etmeye çalışır. Bu yöntem, gerçek imzaya benzer bir imza elde edilmesini sağlayabilir, ancak imzadaki akıcılığı yakalamak zordur. İmza formu doğru olarak yapılabilir, ancak genel imza varyasyonunu ve kişisel orantıları tutturabilmek imkansızdır. İmza formunu tam olarak verebilmek için, duraklamalar, kalem kaldırmalar veya bazı eklemeler yapılır, baskı izleri tekrar edilemez.

Serbest Taklit

Serbest taklit, sahte imzanın gerçek bir imzaya bakılmaksızın yapılmasıdır. Bu yöntemde, sahte imzayı atan kişi, günlerce atacağı imzaya özen içinde çalışıp denemeler yaparak, imzayı tüm yönleriyle hafızasına alır ve taklidini oluşturabileceğine kanaat getirdiğinde bir bütün olarak atar. Bu yöntem, gerçek imzaya benzer bir imza elde edilmesini sağlayabilir, ancak yine de bazı farklılıklar ortaya çıkabilir.

Serbest taklitle atılan imzaların tespiti

Serbest taklitle atılan imzaların tespiti zordur. Bu nedenle, imza sahteciliği tespitinde çeşitli yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır:

İmza karşılaştırması: Gerçek imza ile sahte imza karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıklar tespit edilir.

İmza analizi: İmzanın harf ve gram yapısı, eğimi, baskısı, boyutu gibi özellikleri incelenerek sahte imzanın tespit edilmesi sağlanır.

Teknolojik yöntemler: İmzanın incelenmesinde çeşitli teknolojik yöntemler de kullanılır. Örneğin, imzanın kalem izi, baskı izi ve diğer özellikleri incelenerek sahte imzanın tespit edilmesi sağlanabilir.

Serbest taklitle atılan imzalarda dikkat edilmesi gereken hususlar

Serbest taklitle atılan imzaları tespit etmek için dikkat edilmesi gereken hususlardan bazıları şunlardır:

İmzadaki akıcılık: İmzadaki akıcılık, gerçek imzanın bir özelliğidir. Sahte imzalarda ise, akıcılık genellikle bozuktur.

Genel imza varyasyonu ve kişisel orantılar: Gerçek imzalarda, imzanın her harfi ve graması birbirinden farklıdır. Sahte imzalarda ise, bu farklılıklar genellikle yoktur.

Duraklama, kalem kaldırma ve eklemeler: Sahte imzalarda, duraklama, kalem kaldırma ve eklemeler daha sık görülür.

Baskı izleri: Gerçek imzalarda, baskı izleri genellikle birbirini tekrar eder. Sahte imzalarda ise, bu tekrarlar yoktur.

Elin işlekliği: Sahtecinin elinin işlekliği, imzanın görünümünü etkiler. Sahtecinin eli daha ağır ise, imza daha ağır görünür. Sahtecinin eli daha işlek ise, imza daha düzgün görünür.

Sonuç olarak, serbest taklitle atılan imzaların tespiti zor olsa da, dikkatli bir inceleme ile sahte imzaların tespit edilmesi mümkündür.

Similar Posts