GRAFOLOJİ VE ADLİ BELGE İNCELEME ARASINDAKİ İLİŞKİ

Grafoloji ve adli belge incelemesi, yazıyı inceleyen iki farklı bilim dalıdır. Grafoloji, kişinin yazısından karakterini, kişiliğini ve psikolojik yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Adli belge incelemesi ise, yazının sahte olup olmadığını, üzerinde tahrifat yapılıp yapılmadığını veya başka bir amaçla kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla yapılan incelemedir.

Grafoloji ve adli belge incelemesi arasındaki temel farklar şunlardır:

Grafoloji, kişinin yazısından karakterini, kişiliğini ve psikolojik yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Adli belge incelemesi ise, yazının sahte olup olmadığını, üzerinde tahrifat yapılıp yapılmadığını veya başka bir amaçla kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla yapılan incelemedir.

Grafoloji, yazının biçimsel özelliklerini inceleyerek bir sonuca varır. Adli belge incelemesi ise, yazının biçimsel özelliklerini inceleyerek birlikte, yazının yazıldığı malzeme, kullanılan mürekkep, yazının yazıldığı tarih ve zaman gibi unsurları da dikkate alarak bir sonuca varır.

Grafoloji, hukuki bir uygulama alanı yoktur. Adli belge incelemesi ise, hukuki bir uygulama alanıdır. Grafoloji ve adli belge incelemesi, birbirini tamamlayan iki bilim dalıdır. Grafoloji, adli belge incelemesinde önemli bir yere sahiptir. Örneğin, bir belgenin sahte olup olmadığını tespit etmek için, öncelikle o belgenin yazıldığı kişinin yazısının grafolojik olarak incelenmesi gerekir. Bu inceleme sonucunda, belgenin yazıldığı kişinin yazısının özellikleri belirlenir. Daha sonra, belgenin üzerinde yapılan inceleme sonucunda elde edilen bulgular, grafolojik inceleme sonuçları ile birlikte değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, belgenin sahte olup olmadığına karar verilir. Grafoloji ve adli belge incelemesi alanında uzmanlaşmış kişiler, bu iki bilim dalını birlikte kullanarak, yazıyla ilgili çeşitli konularda önemli bilgiler edinebilirler.

Similar Posts